El Blog dels del Morro Fi

Escampall d’envasos buits

Posted in General by morrofi on 26 febrer 2009
a ultima hora...

a ultima hora...

Una altra vegada vam tancar l’Armando.

Bisbe Laguarda nº3. 08001 bcn

bodegueta