El Blog dels del Morro Fi

Bar Jordi

Posted in Bars by morrofi on 22 Agost 2008

Bar amb autèntics personatges de la barceloneta, gent del barri i magrebins que et conviden a fumar hash i personatges amb tatuatges de talego. Tot allà, al mig del carrer, amb bótes de fusta i un banc minimal de menys d’un pam d’ample. Venen copes de cava fresc per algu més d’un euro i quan fa bon temps, ara, s’hi està de maravilla. Al carrer Almirall Aixada nosequinúmero

Tagged with: , ,